Modulinnehåll

 1. 1
  • Information om kursen

  • Välkommen till kursen!

 2. 2
  • Kommunikativa, språkliga och kognitiva förmågor som används i förskolan: Introduktion

  • Den typiska språk- och kommunikationsutvecklingen under förskoleåren

  • Kommunikation och språk

  • Flerspråkighet

  • Språkstörning och språklig sårbarhet

  • Andra kognitiva förmågor som behövs i förskolan

  • Läs mer

 3. 3
  • Responsiv kommunikationsstil: introduktion

  • Responsiv kommunikationsstil: Att uggla

  • Responsiv kommunikationsstil: Att räva

  • Allmänna råd för en språkutvecklande miljö i förskolan

  • Läs mer

 4. 4
  • Visuellt stöd: Praktisk information

  • Vad är visuellt stöd, vem behöver det och varför ska vi använda det?

  • TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

  • Visuellt stöd för att skapa struktur

  • Visuellt stöd för lek och kommunikation

  • Visuellt stöd för att stötta samspel

  • Visuellt stöd för språkutveckling och inlärning

  • Att få det att fungera i verkligheten

  • Läs mer