Innehåll

 1. 1
  • Information om materialet

 2. 2
  • Introduktion till normer och värden

  • Det grundläggande demokratiuppdraget

  • Reflektionsfrågor

 3. 3
  • Introduktion till olika moduler

 4. 4
  • Kort sammanfattning om barnkonventionen

  • Reflektionsfrågor

  • Stöd i det praktiska arbetet

  • Hur går vi vidare?

 5. 5
  • Kort sammanfattning om delaktighet och inflytande

  • Reflektionsfrågor

  • Stöd i det praktiska arbetet

  • Hur går vi vidare?

 6. 6
  • Kort sammanfattning om tillitsfulla relationer

  • Reflektionsfrågor

  • Stöd i det praktiska arbetet

  • Hur går vi vidare?

 7. 7
  • Kort sammanfattning om normkritiskt perspektiv

  • Reflektionsfrågor

  • Stöd i det praktiska arbetet

  • Hur går vi vidare?

 8. 8
  • Bildbank för utskrift

  • Inspirationsmaterial normer och värden (full pdf)

  • Animerad film Lärande och välbefinnande (förskola)

  • Animerad film Lärande och välbefinnande (skola)