Kursens syfte är att stärka lärares kompetens i att planera för och genomföra kvalitativa kartläggningar av andraspråkselevers kunskaper i svenska språket. Arbetet innefattar allt från att samla in data i form av elev-material och observationer till att sammanställa och analysera underlaget.

Innehåll

 1. 1
  • Presentation av kursen

  • Introduktion kartlägga elevers språkutveckling

  • Diskussionsfrågor del 1

 2. 2
  • Kartlägga elevers språkutveckling i F-klass

  • Diskussionsfrågor del 2