Innehåll

 1. 1
  • Om InPrint 3

 2. 2
  • Introduktion till InPrint

  • Skapa och redigera bildkort

  • Redigera symboler

  • Lägga till bilder eller foton från datorn

  • Lägga till bilder eller foton från nätet

  • Redigera text

  • Aktivera ytterligare symbolbas (t ex Ritade tecken)

  • Skapa egna mallar

  • Spara, skapa PDF och skriva ut

 3. 3
  • Sökbar användarhandbok för InPrint 3 (från Symbolbruket)

  • Kortfattad lathund till InPrint

 4. 4
  • Länkar