Modulen handlar om möjligheter och utmaningar med en flerspråkig förskola. Föreläsningarna fokuserar på att ge en bred förankring i teori och forskning om flerspråkighet, och samtidigt konkretisera allt innehåll i den vardagliga pedagogiska praktiken. En del av innehållet kommer från Halmstad kommuns eget forskningsprojekt ’Förskolan som arena för barns språkutveckling’.

Alla avsnitt avslutas med en reflektionsuppgift.

Vid frågor om innehållet kontakta [email protected]Modulen är begränsad till personal inom BUF i Halmstads kommun. För att delta i modulen skicka ett mejl till [email protected].

Innehåll

 1. 1
  • Fakta och myter

  • Reflektionsfrågor

 2. 2
  • Likvärdighet - en utmaning

  • Reflektionsfrågor

 3. 3
  • Förskolans betydelse för barns språkutveckling

  • Reflektionsfrågor

 4. 4
  • Dilemman med flerspråkig praxis i förskolan

  • Reflektionsfrågor

 5. 5
  • Att stötta flerspråkiga barns svenskspråkiga utveckling

  • Reflektionsfrågor

 6. 6
  • Att stötta flerspråkiga barns modersmål

  • Reflektionsfrågor

 7. 7
  • För chefer och nyckelpersoner i förskolans verksamhet

  • Reflektionsfrågor